آمارسایت

مهارتهای ضروری زندگی

ترتیب:
آموزش هوش هیجانی به کودکان

...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اسیران اندیشه های ما
تألیف الکس پاتاکوس
اسیران اندیشه های ما

...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اعتماد به نفس عالی در کار و زندگی

...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ایجاد تعادل بین کار و زندگی
رابرت هالدن، بن رنشاو
ایجاد تعادل بین کار و زندگی

...

85,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بهره گیری کامل از توان ذهن در کار و زندگی

...

90,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پیامبر ، جلد سخت/ جلد شومیز
تألیف جبران خلیل جبران
پیامبر ، جلد سخت/ جلد شومیز

...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفکر مثبت
تألیف سوزان کوئیلیام
تفکر مثبت

...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تقویت اعتماد به نفس
تألیف فیلیپا دیویس
تقویت اعتماد به نفس

...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تقویت حافظه
تألیف دیوید توماس
تقویت حافظه

...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
دستیابی به اهدافتان در کار و زندگی

...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
راهنمای درمان اختلال خلقی دوقطبی

...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
راهنمای فنون رهایی از هیجان

...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد